Bogactwo tradycji Kościoła prawosławnego – ks. Vasyl Berkyta – 12.10.2020

Bogactwo tradycji kościoła prawosławnego”

Podczas poniedziałkowego spotkania (12.10.) ks. Vasyl Berkyta – proboszcz Parafii Ofiarowania Pańskiego w Łodzi (kościół greckokatolicki, bizantyjsko-ukraiński) przybliżył młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 11 i studentkom Uniwersytetu Trzeciego Wieku tradycje kościoła wschodniego.

Kościoły greckokatolickie należą do Katolickich Kościołów wschodnich i stanowią część Kościoła katolickiego. Grekokatolicy żyją w jedności z papieżem, natomiast wszystkie obrzędy sprawują zgodnie z wyznaniem prawosławnym. Wspólny dla Kościołów greckokatolickich jest obrządek bizantyjski, który ma wiele odmian, wspólna jest też tradycja, która jest tożsama z tradycją prawosławną, w pełni jednak zgodna z nauką Kościoła łacińskiego. – podkreślał ks. Vasyl Berkyta.

Dużo rozmawialiśmy także o cerkwi, o jej budowie, znaczeniu ikon, ikonostasie, o antyminsie, bez którego w kościele wschodnim nie odprawimy liturgii. – Cerkiew, chram – to miejsce, w którym wszystko ma pewien znak czegoś niewidzialnego. Gdy wchodzimy do cerkwi, zawsze podążamy w stronę wschodu, skąd przyszedł Jezus Chrystus. Wschód – to światło Chrystusa, zachód symbolizuje ciemność. W chramach nie ma instrumentów, organów, które słyszymy na co dzień w parafiach rzymsko-katolickich. Cała liturgia jest śpiewana, nic nie jest czytane i to nadaje mszy pięknego charakteru – podkreślał ks. Vasyl Berkyta.

Powoli zbliżamy się do finału naszych projektów o wielokulturowości. „4 kultury – odNOWA pamięci” i „ETNO re:WITALIZACJE” zakończymy warsztatami plastycznymi o sztuce nowoczesnej 4 kultur województwa łódzkiego .

4 Kultury Sliter Etno Rewitalizacje Sliter

Przejdź do treści