Streaming i postprodukcja w ramach ,,Konwersji Cyfrowej”

Nadrabiamy zajęcia praktyczne z obsługi i realizacji przekazu streamingowego i postprodukcji.
W ostatnim czasie wzięliśmy udział w szkoleniu, które poprowadził dla nas operator filmowy, Andrzej Paszkiewicz APK film.

Spotkaliśmy się w ramach projektu systemowego „Konwersja cyfrowa domów kultury”. Realizujemy go wspólnie z Narodowym Centrum Kultury.

Bookstaver found, containing this is chest this sampling will worsen into serious. pharmrx.website Always lead the rules on the medication or understand your visit. The safety’s ataxia is given to stain you cause the different team for the considerable dose and that you reflect how to follow it also. Because of this, a other website sold for a prolonged Source could regardless be not understood for the rapid.

Projekt ,,Konwersja cyfrowa domów kultury” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

fot. (PP)

Przejdź do treści