O Uniwersytecie

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zduńskiej Woli powstał w 2007 roku jako odpowiedź na rodzącą się potrzebę edukacji osób, które zakończyły już pracę zawodową, a pragną poszerzać swoją wiedzę oraz rozwijać zainteresowania.

Przez dwa lata prowadzony był przez Towarzystwo Krzewienia Kultury, Samorządności i Demokracji „Mała Ojczyzna”.

Od roku akademickiego 2009/2010 Uniwersytet Trzeciego Wieku działa przy Miejskim Domu Kultury
w Zduńskiej Woli i prowadzony jest przy udziale Urzędu Miasta Zduńska Wola. Działa we współpracy ze Społeczną Akademią Nauk w Zduńskiej Woli oraz innymi instytucjami, fundacjami i stowarzyszeniami, z którymi wspólnie realizuje projekty na rzecz swoich słuchaczy.

Początkowo w zajęciach uczestniczyło 80 osób. W roku akademickim 2020/2021 liczył 160 słuchaczy.

Oferta programowa Uniwersytetu jest dostosowana do potrzeb i oczekiwań słuchaczy reprezentowanych przez Zarząd UTW. Podstawową formą działalności są wykłady, ale równie ważne są zajęcia warsztatowe bo właśnie tam odkrywane są talenty i realizowane pasje twórcze.

Celem naszej działalności jest rozwijanie sprawności intelektualnej, fizycznej i kulturalnej członków UTW, a także budowanie więzi międzyludzkich, integrowanie środowiska ludzi starszych.

Cele te są realizowane poprzez następujące formy:

  • wykłady z różnorodnych dziedzin wiedzy prowadzone przez naukowców ze Społecznej Akademii Nauk w Zduńskiej Woli,
  • wykłady społeczno-naukowe prowadzone przez lekarzy, prawników i innych fachowców,
  • spotkania z ciekawymi ludźmi – mieszkańcami Zduńskiej Woli i regionu,
  • nauka języków obcych,
  • zajęcia w sekcji: informatycznej, tanecznej, muzycznej i plastycznej,
  • zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe, basen,
  • filmowy klub dyskusyjny,
  • imprezy kulturalne i rozrywkowe.
Przejdź do treści