Nasza misja

W czerwcu 2008 r. Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli uruchomił Filię na os. Karsznice w budynku dawnego Domu Kolejowego Przysposobienia Wojskowego (K.P.W), który później został przekształcony w Klub Robotniczy „Kolejarz”. Działalność  Klubu  cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców osiedla. Po pracy można było spotkać się na zajęciach sekcji sportowych, szachowych, czy posłuchać recytacji.

Również dziś istnienie domu kultury jest dla mieszkańców bardzo ważne. W lokalnej społeczności od pokoleń zaszczepiona jest bardzo mocno tradycja kolejowa i z dumą, zwłaszcza starsi  mieszkańcy, podkreślają przynależność do kolejowej braci. Do dziś w wielu przypadkach relacje sąsiedzkie przybierają charakter rodzinny.

Obecnie na Osiedlu zderzają się dwa światy: tradycja z nowoczesnością, postpokolenie kolejarzy z resztą zawodów, dziećmi i młodzieżą. Jednym z mocnych i niepodważalnych bodźców integrujących lokalną społeczność pod względem kulturowym jest  element ,,przeszłości” (historii osiedla).

Głównym celem domu kultury jest współpraca ze środowiskiem lokalnym. Kiedyś kolejowym, a teraz lokalnym. Aby przyciągnąć odbiorców w każdej grupie wiekowej, staramy się w swoich propozycjach łączyć tradycję z nowoczesnością. Chcemy być otwarci na nowe wyzwania, współtworzyć z mieszkańcami tradycję i edukować poprzez działania szeroko rozumianej kultury (zarówno masowej, jak i wysokiej).

Przejdź do treści