Partnerzy

Na terenie filii MDK Zduńskiej Woli os. Karsznice swoje siedziby mają:

Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta w Zduńskiej Woli o Tradycjach Kolejowych

Kolejowa Orkiestra Dęta została założona w roku 1936 z inicjatywy inż. Edwarda Pawlaka naczelnika parowozowni w Karsznicach. Przez 80 lat swojej działalności orkiestra zyskała ogólnopolski rozgłos, m. in.dzięki zagraniu koncertu na żywo w Rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi. We wrześniu 2016 r.  powołano Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta o tradycjach kolejowych, którego prezesem został Dariusz Skalski. Aktualnie funkcję kapelmistrza pełni Barbara Soboń – Bartoszek. Próby, warsztaty i spotkania z lokalną społecznością odbywają się w budynku naszej filii MDK na os. Karsznice.

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb muzycznych, upowszechnianie muzyki, rozwój kultury, pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Orkiestra chętnie bierze udział w życiu społeczeństwa podczas świąt państwowych i religijnych, uświetniające je swoimi występami. Orkiestra uczestniczyła w odsłonięciu tablicy pamiątkowo – informacyjnej, przy pomniku Juliusz Sylii i Kazimierza Kałuzewskiego. Stowarzyszenie udziela się także podczas różnorodnych wydarzeń organizowanych dla mieszkańców przez filię MDK, takich jak  Dzień Dziecka, czy Święto Kwiatów.

W ostatnich latach orkiestra została doceniona również poza Zduńską Wolą. W sierpniu 2019 roku w ramach patronatu miast wyjechała na tourne do Zarasi i Trumantas, dając koncerty dla polskiej społeczności kolejarskiej ze Związku Polaków na Litwie. We wrześniu tego samego roku, na zaproszenie PKP Cargo, wystąpiła na dworcu głównym w Krakowie z okazji Dni Techniki. Kolejny sukces to koncert w Teatrze Wielkim w Łodzi, zagrany 11 stycznia 2020 roku. W grudniu 2020 roku Stowarzyszenie wydało we własnym zakresie płytę CD, zawierającą nagrania z własnych koncertów.

Jeśli chcecie być na bieżąco, odwiedzajcie ,,orkiestrowy” profil na Facebooku ———-> Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta w Zduńskiej Woli o Tradycjach Kolejowych

Wspólnota Lokalna Osiedla Karsznice

W filii MDK ma swoją siedzibę Wspólnota Lokalna Osiedla Karsznice. Celem tej organizacji jest działanie na rzecz lokalnej społeczności, rozwijanie aktywności obywatelskiej poprzez inicjowanie działań  w zakresie m. in. edukacji i  kultury.

Wspólnota chętnie włącza się w organizację imprez  organizowanych przez dom kultury, m. in.: z okazji dnia dziecka, pożegnania wakacji, mikołajek, czy Dni Kolejarza.

Koło PZW KOLEJARZ

W Filii MDK  spotykają się członkowie Koła Polskiego Związku Wędkarzy KOLEJARZ, którego prezesem jest Piotr Muzaj.

Stowarzyszenie Miłośników Kolei

W filii MDK  swoją siedzibę ma również Stowarzyszenie  Miłośników Kolei w Zduńskiej Woli Karsznicach, którego prezesem jest Czesław Boczek. Celem Stowarzyszenia jest m.in.  popularyzacja wiedzy o kolejnictwie, prowadzenie, inspirowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw zmierzających do ochrony zabytków polskiego kolejnictwa, gromadzenie i udostępnianie pamiątek i eksponatów oraz opracowywanie materiałów służących propagowaniu kolei.

Przejdź do treści